Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ร่วมรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก


 

     นายอรรถพลดาโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ท่านปลัดพิเชษฐ สุขเขียวและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ร่วมกัน รณรงค์ลด การใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ โดยการ ใช้ปิ่นโต พกแก้วน้ำ หิ้วถุงผ้า ห่อข้าวมากินด้วยกัน ทั้งยัง เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร