Search

กำลังอยู่ใน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี   บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีไทดา ไร่นาสวนผสม อุดมสินค้า OTOP

  

  ช้อป  ชิม แชะ แชร์