Search

กำลังอยู่ใน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


  laughingsmile พบกับกิจกรรมsmilelaughing

- การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัยบนเวที

- การตอบปัญหาน่ารู้

- ซุ้มกิจกรรมต่างๆจากพี่ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเพื่อรับของรางวัล

• อาหารและขนมสำหรับเด็กฟรีตลอดงาน

 

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562    "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"