Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หยุดเผาพื้นที่เกษตรของกระทรวงมหาดไทยและ ป้ายประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หยุดเผาพื้นที่เกษตรของกระทรวงมหาดไทยและ ป้ายประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง