Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (notice25610424.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา196 kB