Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านในการประกอบอาชีพในเขตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (notice25610501.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา303 kB