Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมาให้ทราบ นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการกาเลือกตั้งได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว และเพื่อการเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)