Search

กำลังอยู่ใน

ขอเชิญร่วมโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ดัวยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอเชิญร่วมโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ดัวยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ในวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว