Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000187.pdf)CCF_000187.pdf1002 kB