ข่าวกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมมอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน และสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย  เพื่อร่วมรณรงค์และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในเขตท้องที่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน   (5 ส.) ขึ้น    เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิต   และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย โดย ท่านปลัด พิเชษฐ สุขเขียว นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...