ข่าวกิจกรรมโครงการ

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15พ.ค.2562 เวลา09.30น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมมอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน และสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย  เพื่อร่วมรณรงค์และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในเขตท้องที่

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


  laughingsmile พบกับกิจกรรมsmilelaughing

- การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัยบนเวที

- การตอบปัญหาน่ารู้

- ซุ้มกิจกรรมต่างๆจากพี่ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเพื่อรับของรางวัล

• อาหารและขนมสำหรับเด็กฟรีตลอดงาน

 

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562    "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

 

อ่านเพิ่มเติม...