ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหลักฐานในการแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน 12 กันยายน 2566 34
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กรกฎาคม 2566 132
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กรกฎาคม 2566 169
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 12 กรกฎาคม 2566 169
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566 11 กรกฎาคม 2566 173
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 07 กรกฎาคม 2566 153
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 05 กรกฎาคม 2566 149
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครอง 30 มิถุนายน 2566 130
ขอเเจ้งการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ 24 พฤษภาคม 2566 201
คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2566 240
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดการขาเขียมพระราชทาน 30 มีนาคม 2566 315
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 29 มีนาคม 2566 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องการกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร์ พ.ศ.2566 28 มีนาคม 2566 318
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 08 มีนาคม 2566 403
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย พ.ศ. 2566 01 กุมภาพันธ์ 2566 355