ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

วิดีโอแนะนำ


หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ต ท่าโพธิ์ชัย อ หนองกี่ จ บุรีรัมย์