Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช็คระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ-กู้ภัย

                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช็คระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ-กู้ภัย

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีโครงการ เหมาเช็คระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถ

พยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ-กู้ภัย นั้น

        จ้างเหมาเช็คระยะและซ่อมแซมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า นางรอง

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,104.14 บาท (หนึ่งหมื่นหกพักหนึ่งร้อยาี่บ่ทสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีอิ่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

                       ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000032.pdf)CCF_000032.pdf303 kB