Search

กำลังอยู่ใน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการคนพิการ ปี 2561 (เพิ่มเติม) รายใหม่ เดือน สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รายใหม่ * รายใหม่ที่ลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2561

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (notice25610830.pdf)บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ516 kB