ติดต่อเรา

contactmayor

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 080-1912814 080-1912814 044-666386 หนองกี่ บุรีรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 0981190210 0981190210 044-666386 หนองกี่ บุรีรัมย์